Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład przedhabilitacyjny dr Jarosława Panka

07.06.2018
Dr Jarosław Panek
14.06.2018; g.: 10:15; s. 145
Tytuł
Strukturotwórcza rola oddziaływań międzycząsteczkowych w świetle ich dynamiki i kierunkowości

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2018 godzina: 08:22:13