Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład przedhabilitacyjny_dr Magdaleny Sałdyki

02.01.2019
Dr Magdalena Sałdyka
10.01.2019; g.: 12:00; s. 145
Tytuł
Fotochemia i właściwości kompleksujące wybranych związków z ugrupowaniem amidowym

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2019 godzina: 09:32:11