Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład przedhabilitacyjny dr Marcina Sobczyka

22.01.2016
Dr Marcin Sobczyk
28.01.2016; g.: 12:15; sala 145
Tytuł
Konwersja energii wzbudzenia w wysokofononowych materiałach domieszkowanych jonami lantanowców

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2016 godzina: 11:54:40