Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Wykład przedhabilitacyjny dr Rafała Janickiego

11.01.2019
Dr Rafał Janicki
17.01.2019; g.: 12:00; s. 145
Tytuł
Równowagi hydratacyjne związków jonów f-elektronowych - obraz spektroskopowy i opis termodynamiczny

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2019 godzina: 11:11:36