Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Zaproszenie do udziału w konferencji

07.01.2019

II Konferencja dla nauczycieli chemii

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,  i Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają nauczycieli szkół, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2019 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: https://oke.wroc.pl
Zaproszenie i program konferencji - (pobierz)

Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2019 godzina: 13:57:38