Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Zaproszenie do współpracy

07.06.2017
Dr hab. Miłosz Pawlicki zaprasza do współpracy przy realizacji projektu badawczego Opus NCN
poświęconego syntezie i badaniu właściwości przełączalnych chromoforów łączonych z łańcuchami
oligopeptydowymi.

PhD_Ogłoszenie_FV

Post_Doc_Ogłoszenie_FV
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2017 godzina: 11:32:48