Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Zaproszenie na seminarium „Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF) – podstawy metody i zastosowanie”.

05.07.2018
Seminarium odbędzie się 10 lipca, o godz. 10 w sali Uniwersalnej I.
Podczas seminarium zostanie zaprezentowany ręczny analizator fluorescencji rentgenowskiej XRF TRACER firmy Bruker Polska SP. z.o.o., który umożliwia nieinwazyjne badania składu elementarnego ciała stałego. W trakcie prezentacji możliwe będzie wykonanie analiz próbek dostarczonych przez pracowników wydziału. Prezentację poprowadzi pan Piotr Linke (przedstawiciel firmy Bruker Polska).

Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018 godzina: 12:59:28