Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Zastosowanie komputerów w nowoczesnej chemii

07.04.2016
Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2016/2017 Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności Zakład Dydaktyczny Chemii Teoretycznej kierowany przez prof. dr hab. Zdzisława Latajkę ma przyjemność zaproponować Państwu zajęcia adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zatytułowane: Zastosowanie komputerów w nowoczesnej chemii”.
Zaproponowane zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z wykorzystaniem komputerów do tworzenia modeli związków chemicznych, optymalizacji ich struktury a także wizualizacji i interpretacji otrzymanych rezultatów. Uczniowie zapoznają się z wybranymi programami komputerowymi służącymi do prostych obliczeń, a także uczą się korzystania z baz danych, gdzie znajdują się np. struktury białek, kwasów nukleinowych czy też inne informacje przydatne młodemu chemikowi. Omawiane będą wiązania chemiczne, a także struktura elektronowa badanych molekuł. Zastanowimy się wspólnie, jak zbudowane są związki chemiczne i jakie właściwości fizyko-chemiczne wynikają z ich struktury, bądź też jak na podstawie znanych już molekuł projektować nowe związki. Nauczymy się sterować procesem obliczeniowym za pomocą prostych skryptów (elementy programowania niezbędne w pracy młodego chemika). Ćwiczenia laboratoryjne będą zawsze poprzedzone wykładem, przedstawiającym uczniom możliwości wynikające z zastosowania metod Modelowania Molekularnego w chemii. Ćwiczenia laboratoryjne zostały dobrane w taki sposób, aby korespondowały z zagadnieniami omawianymi na lekcjach chemii, przewidzianymi podstawą programową.

Zajęcia są prowadzone w cyklach 3-godzinnych (godziny lekcyjne), składających się z krótkiego wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Z uwagi na dostępność sal komputerowych, jednocześnie możemy przyjąć max. 2 grupy 10-osobowe. Koszt spotkania to 150 zł od grupy 10-osobowej za cykl.
 
Zgłoszenia (ustalenie terminu zajęć) prosimy kierować na adres: aneta.jezierska@chem.uni.wroc.pl lub jaroslaw.panek@chem.uni.wroc.pl
 
Zgłoszenie pisemne przez szkołę prosimy kierować na adres:

mgr Hanna Skornowicz
Dział Finansowy
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław


Program kursu
Przykłady

Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2016 godzina: 11:07:29