Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Zastosowanie komputerów w nowoczesnej chemii - program kursu

09.07.2018
Program dla gimnazjalistów
Wykład: jakie zastosowanie mają komputery w chemii. Co to jest Modelowanie Molekularne ?

Laboratorium:
 • Nauka obsługi programów do wizualizacji i obliczeń właściwości fizyko-chemicznych
 • Budowanie związków chemicznych i wykonywanie dla nich prostych obliczeń w celu analizy wiązań chemicznych i struktury elektronowej (ładunek atomowy, potencjał elektrostatyczny)
 • Jak konformacja molekuły wpływa na jej własności fizyko-chemiczne?
 • Nauka obsługi i zapoznanie się z ogólnodostępnymi bazami danych – dlaczego są ważne dla młodego chemika?

Program dla uczniów szkół średnich
Wykład: jakie zastosowanie mają komputery w chemii. Co to jest Modelowanie Molekularne ? Do czego służą centra i klastery obliczeniowe?

Laboratorium:
 • Nauka obsługi programów do wizualizacji i obliczeń właściwości fizyko-chemicznych
 • Budowanie związków chemicznych i wykonywanie dla nich prostych obliczeń w celu analizy wiązań chemicznych i struktury elektronowej (ładunek atomowy, orbitale molekularne, potencjał elektrostatyczny). Co to jest mechanika molekularna i jak chemia kwantowa zmieniła świat?
 • Modelowanie cząsteczek obojętnych i jonów w fazie gazowej i z uwzględnieniem rozpuszczalnika.
 • Jak konformacja molekuły wpływa na jej własności fizyko-chemiczne i co z tego wynika przy projektowaniu nowych związków chemicznych?
 • Nauka obsługi i zapoznanie się z ogólnodostępnymi bazami danych – dlaczego są ważne dla młodego chemika?
 • Drug design” – jak projektuje się nowe leki?
 • Programista współpracuje z chemikiem: skrypty i interakcja z programami

Spotkanie trwa 3 godziny lekcyjne (450PLN/grupa 10 osób).

W obu przypadkach szczegóły ćwiczeń (wybór molekuł itp.) będą ustalane z nauczycielami dla najlepszego dopasowania do celów dydaktycznych danego etapu nauki.

Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 godzina: 08:46:02