Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Kontakt

Wydział Chemii UWr

ul. F. Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław


woj. dolnośląskie


NIP: 896-000-54-08

REGON: 000001301
 
Sekretariat Dziekana:

tel. +48 71 375 72 57

fax +48 71 328 23 48

Dziekanat

mgr Agnieszka Kalajew
tel. +48 71 375 72 90

mgr Joanna Molenda
tel. +48 71 375 72 91

mgr inż. Monika Gładzik
tel. +48 71 375 72 92

mgr Paulina Sozańska (urlop)
tel. +48 71 375 72 92


fax +48 71 375 74 20

dziekanat@chem.uni.wroc.pl

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa :

tel. +48 71 375 73 02, pok. 10


mgr Hanna Skornowicz - Pełnomocnik Dziekana ds. finansowych
hanna.skornowicz@chem.uni.wroc.pl

mgr Monika Papierz,
monika.papierz@chem.uni.wroc.pl

Helena Iwan,
helena.iwan@chem.uni.wroc.pl

Anna Butra
anna.butra@chem.uni.wroc.pl

Zaopatrzenie:

Bogdan Kafel
tel. +48 71 375 73 40


Portiernia - budynek wysoki:

tel. +48 71 375 73 26, +48 71 375 73 99


Portiernia - nowe audytorium:

tel. +48 71 375 72 98

Administrator budynku:

Wojciech Boner, pok. 41
tel. +48 71 375 73 62

Sekretariat ds. naukowych

inż. Grażyna Kluczewska
tel. +48 71 375 73 49, pok. 8b
grazyna.kluczewska@chem.uni.wroc.pl

mgr Anna Brzyska
tel. +48 71 375 70 78, pok. 8b
anna.brzyska@chem.uni.wroc.pl


Biuro Projektów Unii Europejskiej

inż. Zbigniew Hylak, pok. 28
tel. +48 71 375 72 10

Sekcja Techniczna

Henryk Szczepański, pok. 26
tel. +48 71 375 72 71

henryk.szczepanski@chem.uni.wroc.pl

BHP i ochrona ppoż.

inż. Anna Iwanowska, pok. 141
tel. +48 71 375 73 87, +48 71 375 73 68

anna.iwanowska@chem.uni.wroc.pl

Magazyn Odczynników

mgr Piotr Piekarski, pok. 40
tel. +48 71 375 72 70

piotr.piekarski@chem.uni.wroc.pl

dr Jerzy Kołodziejczak, pok. 40
tel. +48 71 375 74 00

jerzy.kolodziejczak@chem.uni.wroc.pl

mgr inż. Wojciech Muszyński, pok. 40
tel. +48 71 375 71 45

wojciech.muszynski@chem.uni.wroc.pl

Biblioteka Wydziałowa

tel. +48 71 375 73 65, pok. 103

biblioteka@chem.uni.wroc.pl

mgr Janina Trzeciak
mgr Kazimiera Lukjan
mgr Joanna Czyrek

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji
Administrator Serwerów poczty i www

dr inż. Andrzej Gniewek, pok. 108a
tel. +48 71 375 73 15

andrzej.gniewek@chem.uni.wroc.pl