Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje i podziękowania z okazji Święta Nauki

27.11.2013
Na uroczystościach centralnych  Złote Medale za Długoletnią Służbę odebrali:
dr Tadeusz Cukierda i inż. Grażyna Kluczewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał prof. Kazimierz Orzechowski, który otrzymał także Nagrodę Kolegium Rektorów za koordynację Festiwalu Nauki.
Srebrny Krzyż Zasługi odebrał prof. Eugeniusz Zych
Na spotkaniu wydziałowym prof. Lechosław Latos-Grażyński otrzymał list gratulacyjny za  wybitne osiągnięcia naukowe przedstawione w 8 artykułach i zilustrowane na 3 okładkach w wiodących czasopismach (Org. Biol. Chem., Eur. J. Org. Chem., Inorg. Chem.)

Podziękowania otrzymali:
dr Mariola Kuczer
za ogromny  wkład w organizację Festiwalu Nauki
 
prof. dr hab. Henryk Kozłowski
za przygotowanie specjalności „Chemia Medyczna”
 
dr Elżbieta Gumienna-Kontecka
za przygotowanie specjalności „Chemia Medyczna”
 
prof. dr hab. Zdzisław Latajka
za przygotowanie specjalności "Chemia obliczeniowa"
 
dr hab. Robert Wieczorek
za organizacje prac Zespołu ds. jakości kształcenia oraz za udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
za organizację prac Komisji ds. przyznawania tytułu magistra oraz za przygotowanie specjalności „Chemia Medyczna”
 
prof. dr hab. Mirosław Czarnecki
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
oraz za przygotowanie specjalności „Chemia Medyczna”
 
dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
prof. dr hab. Eugeniusz Zych
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
dr hab. Jolanta Ejfler
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
dr hab. Maria Korabik
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
dr hab. Piotr Stefanowicz
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK
 
dr Michał Kobyłka
za pracę w Zespole ds jakości kształcenia i udział w opracowaniu programów studiów zgodnych z KRK oraz za opracowanie materiałów promujących Wydział
 
dr Piotr Durlak 
za udział we wdrażaniu systemu USOS
 
dr Marcin Sobczyk
za wzorową organizację procesu rekrutacji
 
 
Henryk Szczepański
za zaangażowanie w sprawy Wydziału oraz za wzorowe kierowanie pracą sekcji technicznej
 
Wojciech Boner
za aktywny udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału
 
mgr Hanna Skornowicz
za aktywny udział w działaniach  na rzecz Wydziału oraz za wzorowe kierowanie pracą Sekcji ekonomiczno – finansowej
 
inż. Anna Iwanowska
za zaangażowanie w utrwalanie dobrych zasad BHP na Wydziale
 
mgr Agnieszka Kalajew
za zaangażowanie w sprawy Wydziału i wzorowe kierowanie pracą Dziekanatu
 
inż. Bogusława Muszyńska
za zaangażowanie w pracę Dziekanatu
 
mgr Katarzyna Kozak
za wzorową organizację pracy Laboratorium Analiz Elementarnych
 
dr Wojciech Gil
za wzorową organizację pracy Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
 
dr Marek Weselski
za wzorową organizację pracy Laboratorium Magnetochemii
 
mgr Jakub Zamarek
za wzorową organizację pracy Laboratorium Analiz Termicznych
 
mgr Janina Trzeciak
za wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz Wydziału i wzorową organizację pracy biblioteki
 
mgr Kazimiera Lukjan
za wielkie zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału
 
mgr Joanna Czyrek
za wielkie zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału

Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2013 godzina: 14:37:06