Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Setnera - zmiana terminu

31.01.2017
Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra Bartosza Setnera
9.02.2017 r.; godz. 12:00; s. 145
Tytuł
Derywatyzacja peptydów pochodnymi betainy. Zastosowanie w proteomice
Promotor
Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
Recenzenci
Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik; Prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Bartosza_Setnera


Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2017 godzina: 12:42:27