Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Obrona pracy doktorskiej mgr Adriany Litwińczuk-Mammadovej

05.12.2016
Publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Adriany Litwińczuk-Mammadovej
15.12.2016 r.; godz. 11:00; s. 145
Tytuł
Chemometrycznie wspomagana analiza oddziaływania α-laktoalbuminy z modelową błoną lipidową
Promotor
Prof. dr hab. Maria Rospenk
Recenzenci
Prof. dr hab. Małgorzata Barańska; Prof. dr hab. Małgorzata Komorowska

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Adriany_Litwinczuk-Mammadowej

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 godzina: 08:19:18