Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Bykowskiej

09.12.2016
Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Aleksandry Bykowskiej
(z d. Zbyryt)


20.12.2016 r.; godz. 11:15; s. 145
Tytuł
Synteza, właściwości fizykochemiczne i aktywność biologiczna fosfinowych pochodnych antybiotyków chinolonowych i ich związków kompleksowych
Promotor
Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Recenzenci
Prof. dr hab. Elżbieta Budzisz; Prof. dr hab. Grażyna Stochel

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Aleksandry_Bykowskiej

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2016 godzina: 07:59:28