Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Wątły

28.12.2016
Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Joanny Wątły
10.01.2017 r.; godz. 11:00; s. 145
Tytuł
Rola syntetycznych i naturalnych białek z motywem tagów polihistydylowych w wiązaniu jonów Cu2+, Ni2+ oraz Zn2+
Promotor
Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Recenzenci
Prof. dr hab. Małgorzata Barańska; Prof. dr hab. Bernard Lammek

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Joanny_Watly

Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2016 godzina: 11:03:16