Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

OGŁOSZENIE

12.04.2018
W dniach 16 i 17 kwietnia Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej na kierunku Chemia 
na studiach I i II stopnia. W ramach wizytacji przewidziane są spotkania ze studentami oraz 
nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów. Na czas spotkań
w dniu 16 kwietnia (poniedziałek) od godziny 10:30 do 12:00 zajęcia dydaktyczne są odwołane.

 
 
 
                                                                                          Dziekan Wydziału Chemii
                                                                                         Prof. dr hab. Anna Trzeciak

Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2018 godzina: 14:33:22