Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Wykład dr Mariusza Pietrzaka

13.04.2012

Wykład dr Mariusza Pietrzaka - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa ...


więcej »

Wykład prof. Zbigiewa Czapli

28.03.2012

Wykład prof. Zbigniewa Czapli -  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr ...


więcej »

Rada Wydziału 2012.03.06 (porządek obrad i sprawozdanie)

13.03.2012

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 marca 2012r o godz. 10.15 w sali 145. ...


więcej »

Profesja 2012 - XV Międzyuczelniane Targi Pracy

12.03.2012

Targi odbędą się 15 marca 2012r. w hotelu Scandic przy ul. M. Piłsudskiego 49/57 we Wrocławiu, w godz. od 9.00 do 17.00 ...


więcej »

PRACA I KARIERA W MIĘDZYNARODOWYM KONCERNIE na przykładzie NOKIA SIEMENS NETWORKS

12.03.2012

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza dospotkania, które odbędzie się  2012.03.16 w godzinach 10:40-14:00, będzie ono dotyczyć: następujkących kwestii: ...


więcej »

Kolokwium habilitacyjne

07.03.2012

Kolokwium habilitacyjne dr Marii Korabik ...


więcej »

Seminarium Wydziału

07.03.2012

Seminarium połączone z prezentacją stolikowego mikroskopo SEM ...


więcej »

Wykład prof. Juliusza Sworakowskiego

24.02.2012

Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski   Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wrocławska ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »