Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Wykład prof. Angelo Nacci

11.12.2012

Prof. Angelo Nacci (University of Bari) ...


więcej »

Zmarł prof. Ivano Bertini

05.12.2012

Dr Ivano Bertini Professor of Chemistry Magnetic Resonance Center and Department of Chemistry University of Florence ...


więcej »

Gratulacje dla dr Krystyny Chmieleńskiej

29.11.2012

Dr Krystyna Chmieleńska została uhonorowana Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego, najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia na zjeździe z okazji 85-lecia SITPChem. Gratulujemy ! ...


więcej »

Wykład prof. Montserrat Gomez

19.11.2012

Prof. Montserrat Gomez (Universite Paul Sabatier, Toulouse) ...


więcej »

Wykład dr P.M. Tolstoya

15.11.2012

Dr P.M. Tolstoy ...


więcej »

GRATULACJE! dla mgr Bartosza Szyszko

15.11.2012

Mgr Bartosz Szyszko - doktorant w Zespole chemii porfiryn i metaloporfiryn - został laureatem Wrocławskiego Programu Stpendialnego i otrzymał stypendium im. Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »