Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Wykład prof. Mikhaila V. Venera

06.12.2017

Prof.  Mikhail V. Vener Mendeleev University of Chemical Technology, Moscow, Russia ...


więcej »

Wykład prof. Ulricha Kynasta

27.11.2017

Profesor Ulrich Kynast ...


więcej »

Gratulacje dla beneficjentów 13 konkursu grantów naukowych NCN

24.11.2017

OPUS ST5 Projektowanie kompozytów Pd@MOF i Pd/PdO@AC o zdefiniowanej morfologii nanocząstek, katalizatorów uwodornienia i izomeryzacji Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Trzeciak Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi se...


więcej »

Oferta stażu post-doc NCN OPUS ST5

22.11.2017

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej ...


więcej »

"Najlepszy Dyplom Roku", nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

16.11.2017

Mgr Damian Dróżdż został laureatem projektu "Najlepszy Dyplom Roku" i odebrał nagrodę z rąk JM Rektora na uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy laureatowi i opiekunowi pracy, dr Bartoszowi Szyszko. &...


więcej »

Specjalna nagroda JM Rektora dla dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej, prof. UWr

16.11.2017

Z okazji Święta Uniwersytetu JM Rektor przyznał dr hab. E. Gumiennej-Konteckiej nagrodę indywidualną za wybitny wkład w skuteczne pozyskiwanie grantów badawczych oraz za zasługi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie realiza...


więcej »

Nagrody Rektora przyznane z okazji Święta Uniwersytetu Wrocławskiego 2017 r. Dziekan serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Święta Uniwersytetu we wtorek, 14.11.2017 o godz. 10:15 w klubie.

13.11.2017

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich są przyznawane za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagród. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach - za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organiz...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »