Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Wykład dr Mariusza Jaremko

15.12.2017

Dr Mariusz  Jaremko  (Biological and Environmental Sciences & Engineering Division, King Abdullah University of Science and Technology) ...


więcej »

Wykład dr Łukasza Jaremko

15.12.2017

Dr Łukasz Jaremko  (Biological and Environmental Sciences & Engineering Division, King Abdullah University of Science and Technology) ...


więcej »

Wykład prof. Mikhaila V. Venera

06.12.2017

Prof.  Mikhail V. Vener Mendeleev University of Chemical Technology, Moscow, Russia ...


więcej »

Wykład prof. Ulricha Kynasta

27.11.2017

Profesor Ulrich Kynast ...


więcej »

Gratulacje dla beneficjentów 13 konkursu grantów naukowych NCN

24.11.2017

OPUS ST5 Projektowanie kompozytów Pd@MOF i Pd/PdO@AC o zdefiniowanej morfologii nanocząstek, katalizatorów uwodornienia i izomeryzacji Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Trzeciak Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi se...


więcej »

Oferta stażu post-doc NCN OPUS ST5

22.11.2017

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »