Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

KNOW

27.11.2013

Uprzejmie informuję, że nasz Wydział należy do konsorcjum, które złożyło wniosek o przyznanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Na naszej stronie w zakładce "Badania naukowe: KNOW" umieszczone s...


więcej »

Wykład prof. Klausa Wandelta

27.11.2013

Prof. Klaus Wandelt (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,  Universität Bonn,  Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski) ...


więcej »

GRATULACJE dla mgr Damiana Myśliwca

14.11.2013

Mgr Damian Mysliwiec - doktorant w Zespole chemii porfiryn i metaloporfiryn - otrzymał stypendium Maxa Borna przyznane przez Wrocławskie Centrum Akademickie w ramach miejskiego programu stypendialnego promujacego młodych zdolnych naukowców...


więcej »

Wykład dr hab. Marka Nowickiego, prof. UWr

14.11.2013

Dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr (Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr) ...


więcej »

Wykład prof. Naohide Matsumoto

12.11.2013

Prof. Naohide Matsumoto (Uniwersity of Kumamoto) Laureat Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego ...


więcej »

Rada Wydziału 29.10.2013 (porządek obrad, sprawozdanie)

24.10.2013

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 8. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 29 października  2013r.  o  godz. 10.15  w sali 145. ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »