Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

GRATULACJE! dla mgr Bartosza Szyszko

15.11.2012

Mgr Bartosz Szyszko - doktorant w Zespole chemii porfiryn i metaloporfiryn - został laureatem Wrocławskiego Programu Stpendialnego i otrzymał stypendium im. Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych ...


więcej »

Współpraca ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej

30.10.2012

Informujemy, że możliwe jest nawiązanie współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej. Możliwe są dwie formy: 1.    Wnioski o projekty badawcze finansowane z części polskiej składki członkows...


więcej »

Dr hab. Anna Szemik-Hojniak wyrózniona przez Komisję Europejską i Panią Minister prof. Barbarę Kudrycką

26.10.2012

Mały przyrost naturalny w Europie, powoduje, że zaczyna się odczuwać poważny brak specjalistów w określonych dziedzinach technicznych. To zaś skłania Komisję Europejską do przeprowadzania odpowiednich akcji promujących dys...


więcej »

Wybory przedstawiciela do Komisji Etyki

18.10.2012

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 23 października 2012 (wtorek) w sali 145, o godzinie 10:45 nauczyciele akademicy, będący członkami Rady Wydziału, dokonają wyboru przedstawiciela do Komisji Etyki spośród wsz...


więcej »

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Wojtowicza

17.10.2012

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz Instytut Fizyki UMK, Toruń ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »