Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Gratulacje dla dr Krystyny Chmieleńskiej

29.11.2012

Dr Krystyna Chmieleńska została uhonorowana Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego, najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia na zjeździe z okazji 85-lecia SITPChem. Gratulujemy ! ...


więcej »

Wykład prof. Montserrat Gomez

19.11.2012

Prof. Montserrat Gomez (Universite Paul Sabatier, Toulouse) ...


więcej »

Wykład dr P.M. Tolstoya

15.11.2012

Dr P.M. Tolstoy ...


więcej »

GRATULACJE! dla mgr Bartosza Szyszko

15.11.2012

Mgr Bartosz Szyszko - doktorant w Zespole chemii porfiryn i metaloporfiryn - został laureatem Wrocławskiego Programu Stpendialnego i otrzymał stypendium im. Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych ...


więcej »

Współpraca ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej

30.10.2012

Informujemy, że możliwe jest nawiązanie współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej. Możliwe są dwie formy: 1.    Wnioski o projekty badawcze finansowane z części polskiej składki członkows...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »