Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

PRACA I KARIERA W MIĘDZYNARODOWYM KONCERNIE na przykładzie NOKIA SIEMENS NETWORKS

12.03.2012

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza dospotkania, które odbędzie się  2012.03.16 w godzinach 10:40-14:00, będzie ono dotyczyć: następujkących kwestii: ...


więcej »

Kolokwium habilitacyjne

07.03.2012

Kolokwium habilitacyjne dr Marii Korabik ...


więcej »

Seminarium Wydziału

07.03.2012

Seminarium połączone z prezentacją stolikowego mikroskopo SEM ...


więcej »

Wykład prof. Juliusza Sworakowskiego

24.02.2012

Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski   Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wrocławska ...


więcej »

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

26.01.2012

Poniżej znajdują się dwa plakaty Wydziałowej Komisji Wyborczej, dotyczące najbliższych wyborów na wydziale Chemii. http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/wkw/plakat1.pdf http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/wkw/plakat2.pdf...


więcej »

III edycja konkursu

25.01.2012

Projekt: "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni" informacje: www.rozwoj.uni.wroc.pl ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »