Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Rada Wydziału 2011.10.25 (porządek obrad i sprawozdanie )

27.10.2011

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 8. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 października 2011r o godz. 10.15 w sali 145 ...


więcej »

Wykłady prof. Klausa Wandelta

27.10.2011

Wykłady prof. Klausa Wandelta   na Wydziale Fizyki i Astronomii ...


więcej »

MOLAB we Wrocławiu

27.10.2011

MOLAB we Wrocławiu mobilne laboratorium z Perugi - realizacja projektu APLOM Silesia ...


więcej »

Nowe przepisy dotyczace stopni naukowych i tytułu naukowego

26.10.2011

Opracowane na podstawie obowiązujących aktów prawnych i przedstawione na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 25 października 2011 przez Panią Prodziekan prof. Annę Trzeciak ...


więcej »

Wyjazdy dla pracowników naukowych

20.10.2011

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej international.uni.wroc.pl /wyjazdy pracowników/umowy ogólnouczelniane znajduje się informacja na temat istniejących możliwości...


więcej »

Dodatkowa rekrutacja na II stopień studiów niestacjonarnych

17.10.2011

Trwa dodatkowa rekrutacja na II stopień studiów niestacjonarnych ...


więcej »

Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Drąg-Jarząbek

11.10.2011

Mgr Anna Drąg-Jarząbek ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »