Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Wykład prof. Ulricha Kynasta

27.11.2017

Profesor Ulrich Kynast ...


więcej »

Gratulacje dla beneficjentów 13 konkursu grantów naukowych NCN

24.11.2017

OPUS ST5 Projektowanie kompozytów Pd@MOF i Pd/PdO@AC o zdefiniowanej morfologii nanocząstek, katalizatorów uwodornienia i izomeryzacji Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Trzeciak Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi se...


więcej »

Oferta stażu post-doc NCN OPUS ST5

22.11.2017

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej ...


więcej »

"Najlepszy Dyplom Roku", nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

16.11.2017

Mgr Damian Dróżdż został laureatem projektu "Najlepszy Dyplom Roku" i odebrał nagrodę z rąk JM Rektora na uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu. Serdecznie gratulujemy laureatowi i opiekunowi pracy, dr Bartoszowi Szyszko. &...


więcej »

Specjalna nagroda JM Rektora dla dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej, prof. UWr

16.11.2017

Z okazji Święta Uniwersytetu JM Rektor przyznał dr hab. E. Gumiennej-Konteckiej nagrodę indywidualną za wybitny wkład w skuteczne pozyskiwanie grantów badawczych oraz za zasługi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie realiza...


więcej »

Nagrody Rektora przyznane z okazji Święta Uniwersytetu Wrocławskiego 2017 r. Dziekan serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Święta Uniwersytetu we wtorek, 14.11.2017 o godz. 10:15 w klubie.

13.11.2017

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich są przyznawane za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagród. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach - za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organiz...


więcej »

Rada Wydziału 16.11.2017 - posiedzenie nadzwyczajne

08.11.2017

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 listopada 2017 r. (czwartek)  w sali 145 o godz.: 12:15. (posiedzenie dotyczy pracowników samodzielnych) ...


więcej »

Program MOST

07.11.2017

Zapraszamy do skorzystania z oferty programu MOST ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »