Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Jana Klamuta wieloletniego dyrektora INTiBS

15.02.2013
Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
nieodżałowanej straty dla świata nauki
zawiadamiamy o śmierci
prof. zw. dra hab. Jana Klamuta
wybitnego uczonego, fizyka ciała stałego, badacza
nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego i przejść fazowych,
wieloletniego dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN oraz
Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych
i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu.
W osobie Pana Profesora utraciliśmy Przyjaciela,
Człowieka szlachetnego serca i prawego charakteru,
wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem.
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy INTiBS PAN

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 lutego (wtorek) o godz. 13.
w Kościele św. Wawrzyńca i na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu

Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2013 godzina: 12:29:31