Gwiazdy doskonałości dla chemików

Niemiecka instytucja monitorująca europejskie uczelnie ogłosiła ranking wydziałów prowadzących studia magisterskie i doktoranckie na kierunkach: biologia, chemia, fizyka i matematyka. Nasz Wydział Chemii,  jak dwa lata temu, znalazł się w Grupie Doskonałych.

„To jest ranking europejskich uniwersytetów. Na podanej  liście znajdź dla siebie ciekawe miejsce studiów magisterskich czy doktoranckich ” - tak zaczyna się artykuł w internetowym wydaniu „Die Zeit”, prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w 2010 roku przez niezależne niemieckie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (CHE). Doskonałych wybierano w tym roku spośród jednostek akademickich oferujących studia II i III stopnia na kierunkach: biologia, chemia, fizyka i matematyka. Podano też wyniki badań z ubiegłego roku dla studiów ekonomicznych, psychologii i politologii.

Rezultat to raczej szczegółowa analiza jakości oferowanych przez uczelnie studiów niż typowy ranking. Dla każdej dyscypliny naukowej wybrano w dwuetapowym postępowaniu grupę ok. 60 doskonałych wydziałów, którym nie przypisywano dokładnych pozycji na liście.

W pierwszym etapie CHE oceniała wydziały wszystkich uczelni z 19 krajów europejskich,  które oferują wybrany kierunek studiów. Uwzględniano osiem wskaźników: liczbę publikacji, cytowania, mobilność kadry, mobilność studentów, udział w programie Erasmus Mundus, realizowane projekty Marie Curie oraz renomę uczonych  (Nagroda Nobla, Medal Fieldsa, granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Za każdy  z ośmiu wskaźników można było dostać gwiazdę. Trzeba było zdobyć co najmniej dwie, aby awansować do drugiego etapu.

Okazało się, że Polska chemią stoi. Pierwsza selekcja wyłoniła cztery polskie uniwersytety: Wrocławski, Warszawski, Jagielloński i Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkie awansowały dzięki swoim wydziałom chemicznym (UJ także ze względu na ocenianą w roku ubiegłym politologię). Każdy z „doskonałych” polskich wydziałów chemicznych zdobył trzy gwiazdy. Nasz Wydział Chemii  –  za publikacje, mobilność kadry i program Erasmus Mundus.

Tak wyselekcjonowane wydziały poddano dodatkowym badaniom. Posłużono się dwoma kwestionariuszami – instytucjonalnym (wypełniały go władze wydziału) i studenckim. Na tym etapie nasz Wydział Chemii otrzymał kolejne trzy gwiazdy – jedną za parametry z ankiety instytucjonalnej i dwie za oceny studenckie. Pozytywne opinie studentów najwięcej gwiazd, bo aż sześć, przysporzyły Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Najlepiej w Europie wypadła Wielka Brytania. Wśród najlepszych uczelni było siedem brytyjskich, które okazały się „doskonałe” we wszystkich czterech ocenianych w tym roku dyscyplinach naukowych. Zobacz szczegółowy raport

Małgorzata Porada-Labuda