Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Profesury

23.11.2017

Nominacje profesorskie pracowników Wydziału Chemii
(rok uzyskania tytułu)
 

 1. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, 1954
 2. Lidia Prajer-Janczewska, 1964
 3. Lucjan Sobczyk, 1969
 4. Lech Pajdowski, 1970
 5. Maria Wrońska, 1971
 6. Stanisław Wajda, 1973
 7. Adolf Kisza, 1974
 8. Ignacy Siemion , 1974
 9. Henryk Ratajczak, 1975
 10. Józef J. Ziółkowski, 1976
 11. Florian Pruchnik, 1983
 12. Jerzy Mroziński, 1987
 13. Helena Przywarska-Boniecka, 1987
 14. Zbigniew Malarski, 1988
 15. Henryk Kozłowski, 1989
 16. Piotr Sobota, 1989
 17. Tadeusz Głowiak, 1990
 18. Jerzy P. Hawranek, 1991
 19. Danuta Konopińska, 1992
 20. Lechosław Latos-Grażyński, 1992
 21. Tadeusz Lis, 1994
 22. Janina Skrzypiec-Legendziewicz, 1994
 23. Adam Jezierski, 1995
 24. Aleksander Koll, 1996
 25. Janusz Drożdżyński, 1997
 26. Ryszard Jakubas, 1998
 27. Zdzisław Latajka, 1999
 28. Anna M. Trzeciak, 2000
 29. Hubert Kołodziej, 2001
 30. Zofia Mielke, 2001
 31. Zbigniew Szewczuk, 2001
 32. Teresa Szymańska-Buzar, 2001
 33. Julia Jezierska, 2003
 34. Maria Rospenk, 2004
 35. Piotr Chmielewski, 2005
 36. Maria Grzeszczuk, 2005
 37. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, 2005
 38. Jacek Gliński, 2006
 39. Grażyna Bator, 2007
 40. Leszek Z. Ciunik, 2007
 41. Teresa Kowalik-Jankowska, 2007
 42. Jerzy Lisowski, 2009
 43. Eugeniusz Zych, 2009
 44. Mirosław Czarnecki, 2010
 45. Irena Majerz, 2012
 46. Bogusława Czarnik-Matusewicz, 2013
 47. Anna Mondry, 2014
 48. Mirosław Karbowiak, 2015
 49. Marcin Stępień, 2017
Nominacje profesorskie osób spoza Wydziału Chemii
(rok uzyskania tytułu)
 

 1. Irena Fidelis – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, 1994
 2. Stefan Ernst – Uniwersytet Śląski, 1995
 3. Wiktor Preżdo – Akademia Świętokrzyska, 1997
 4. Eugeniusz Grech  - Politechnika Szczecińska 1998
 5. Niko Guskos – Politechnika Szczecińska,  2001
 6. Krzysztof Czupryński – WAT, 2002
 7. Jacek Zalewski  - Uniwersytet Opolski, 2002
 8. Stanisław Wołowiec – Politechnika Rzeszowska, 2004
 9. Barbara Kurzak – Akademia Podlaska, 2005
 10. Lidia Latanowicz – Uniwersytet Zielonogórski, 2008

Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2017 godzina: 09:56:49